Antalya Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi – 2.Ödül

Mimari Fikir Proje Yarışması
KÜLTÜREL, YARIŞMA

Antalya Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi – 2.Ödül
Mimari Fikir Proje Yarışması

Çok amaçlı gösteri merkezi, salon, tiyatro gibi işlevler kullanım pratikleri ve teknik içeriklerinden ötürü çevresiyle direk ilişki kurabilen yapı tipolojileri değillerdir.
İlker İğdeli
Y.Mimar
Büşra Al
Y.Mimar
Bihter Öztürk
Mimar
Ozan Çelik
Öğrenci
Ödül
İkincilik Ödülü
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/1-8.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/2-6.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/3-4.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/4.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/6.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/7.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/9.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/14.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/15.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/17.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/24.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/26.jpg

Antalya Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi – 2.Ödül

Title:

Description:

— Genel Yaklaşım —

Çok amaçlı gösteri merkezi, salon, tiyatro gibi işlevler kullanım pratikleri ve teknik içeriklerinden ötürü çevresiyle direk ilişki kurabilen yapı tipolojileri değillerdir. Salonlar, ancak etkinlik zamanları faaliyet gösteren, o an içinde bile kullanıcıları içine aldıktan sonra dışarıya yeniden kapanan bir kullanım biçimine sahiptirler.
Kütleleri gereği ise ölçekleri, kent içerisinde yer alan bir çok yapıya oranla ezicidir.
Servis birimleri ve sahne arkalarıyla birlikte değerlendirildiklerinde ise birbirine bağlı ve kendi içine kapalı bir kompleksi tariflemektedirler.
“Antalya Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği)” yarışmasında yapılaşılması öngörülen alan; etrafı duvarlar ile çevrili tekil ya da site tipolojisinde konut yapılarının yoğun şekilde bulunduğu bir alanın ortasında kalan bir “boşluk”tur.
Verilen arsanın Çınarlı Caddesi yönünde (güney) bulunan Faruk Kadam Parkı ise bu boşluğun kamusal alan belleğine sahip olmasını sağlamaktadır.
Mevcut park ve yapılı çevre içerisindeki bu boşluğun önemi, tasarımın ana fikrini örgütleyen en önemli girdidir.
Tasarımın genel yaklaşımı, mevcut parkın yeniden düzenlenmesi, öneri yapının “park” işlevine zarar vermeyecek şekilde zemin altına yerleşmesi kararları üzerinde şekillenmektedir. Bu sayede yapı, altında bulunduğu parkın kullanım olanakları çeşitlendirip arttırırken, park içinde yarattığı yırtık sayesinde ise ikinci bir yüzey kullanımı olanağını beraberinde getirmektedir.