Şişli Belediyesi Halide Edip Adıvar Külliyesi

Mimari Proje Yarışması
İBADET, YARIŞMA

Şişli Belediyesi Halide Edip Adıvar Külliyesi
Mimari Proje Yarışması

İmge hem anlık duyguların hem de geçmişin bir ürünüdür, ayrıntılı bir koordinat belirlemeye; bir faaliyetin, bilginin ya da inancın idarecisi olmaya yarayabilir.
İlker İğdeli
Müellifler
Ceyda Gökoğlu
Müellifler
Ayışığı Satıkbuğra
Yardımcı
Ömer Faruk Altunal
Yardımcı
İzmir SMD - Kolokyum.com Teşvik Ödülü
Ödül
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/11halide.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/09halide.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/08halide.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/05halide.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/04halide.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/03halide.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/02halide.jpg
https://www.igdelimimarlik.com/wp-content/uploads/2018/03/01halide-1.jpg

Şişli Belediyesi Halide Edip Adıvar Külliyesi

Title:

Description:

— İmge —

“İmge hem anlık duyguların hem de geçmişin bir ürünüdür, ayrıntılı bir koordinat belirlemeye; bir faaliyetin, bilginin ya da inancın idarecisi olmaya yarayabilir. Kusursuz bir imge sunabilen canlı ve bütünleşmiş bir fiziksel çevrenin sosyal rolü de yadsınamaz; grup iletişimini olanaklı kılan kolektif hafıza ve semboller için ham malzemeler sağlar. İyi bir çevresel imge aynı zamanda duygusal olarak güven de sağlar. Kişi kendisi ile dış dünya arasında uyumlu bir ilişki kurabilir. Gerçekten de belirgin ve okunaklı bir çevre, güven vermenin yanı sıradeneyimin derinliğini ve yoğunluğunu arttıran bir etkiye sahiptir.”

Proje parselinde bulunan mevcut caminin, halkın belleğindeki ibadet-toplanma merkezi niteliğinde oluşu ve çevredeki simgesel değeri, tasarıma başlarken üzerinde durulması gereken önemli noktalardandır. Önerilecek proje; mevcut caminin bu özelliklerini içermekle birlikte, yeni kamusal alan önerileriyle daha farklı işlevlere hizmet edebilmeli ve aynı zamanda kolektif bellekte de yerini alabilmelidir.

— Sınır – Kenar Kavramı —

Kent ile önerilen yapı arasında sınır-kenar oluşturan mihrap duvarı; araziyi içve dış olarak iki alana bölmektedir. Duvarın ziyaretçiyi karşıladığı kente bırakılmış kamusal alan “dışa”, bu sınır-kenarına arkasında kalan bölümünde özelleşmiş bir kamusal alan ve yapılar bütününü oluşturan alan ise “içe” karşılık gelmektedir.

Mevcut imar planına göre bitişik nizam şeklinde yapılanmış bu bölgede önerilen yapılar bütünü(külliye), geriye çekilerek oluşturduğu kamusal alanın yanı sıra, bu alanı tanımlayan güçlü sınır-kenar’ın etkisiyle imge değerini artırmayı hedeflemektedir. Yeni külliye yapısı sokakla olan ilişkisini geriye çekilerek oluşturduğu, ziyaretçiyi ibadet mekanına davet eden , mihrab duvarı ve girişi sarmalayan bir kamusal alanla kurar.

Okunaklılığın, sürekliliğin ve görünebilirliğin önem arz ettiği kentsel imgeyi oluşturan güçlü sınır-kenar, ayırıcı bir engel olmaktan çok birleştirici birbağlantı yeri olması açısından da önem taşımaktadır. Bu sınır kenar, fiziksel ve görsel geçirgenliği kaybettirmeden kurar iç ve dışı. Hem ayırıcı hem de birleştirici olma niteliğini taşır.

— Mihrap Duvarı —

Mihrap duvarı devam ettirilerek, içerisinde bırakılan boşlukla bir geçişi-kapıyıtanımlar aynı zamanda ek yapıların da başlangıcını oluşturarak yapı duvarıniteliği kazanır. Mihrap duvarı bu bağlamda giriş-yapı duvarı-sınır olma gibi özellikleri kendi formunda barındırırken bir yandan da avlu, üst örtü,cami ve meydana dokunarak genel bir birleştirici ve toplayıcı öğe niteliği kazanır.

— Hakim Eksenin Vurgulanması —

Cami ve külliye yapılarında, yapıların şekillenmesindeki en önemli öğe kıble aksıdır. Bu aks doğrultusunda, yapılar araziye asimetrik olarak yerleştirilmiştir. Bu aksın vurgulanması için camiye ek olarak kente bırakılan kamusal alan ve arka avluyla bütünleşen yan avlu kullanılmıştır.Yan avlu doğrultusunda vadiye uzanan bu boşluk, kıble aksını vurgularken aynı zamanda iç ve dış arasındaki görsel ve fiziksel sürekliliği de sağlamaktadır.

— Kapalı İbadet Alanı —

Projede 400 kişilik erkek ve 100 kişilik kadın ibadet alanı kurgulanmıştır.

— Yarı Kapalı Alan —

Projede son cemaat yeri, yan avlu ve arka avlunun bir bölümü yarı açık alan olarak kurgulanmıştır. Üst örtünün organize ettiği yan avlu; bayram kutlamaları, toplu namazlar, iftar yemekleri ve sosyal aktiviteler için büyük bir kullanım alanı sunmaktadır. Arka avlu; cenaze namazları, bayram kutlamaları, toplu namazlar, iftar yemekleri ve sosyal aktiviteler için büyük bir kullanım alanı sunmaktadır.

— Açık Alan —

Projede “dış” ı oluşturan kamusal alan ve arka avlunun büyük bir bölümü açık alan olarak kurgulanmıştır. Bu açık alanlar, bayram kutlamaları, sosyal aktiviteler ve iftar yemekleri için büyük bir kullanım alanı sunmaktadır.

— Esnek Mekan Kurgusu —

Gözlemlenen önemli sorunlardan bir tanesi, mevcut caminin cuma, cenaze, bayram ve teravih gibi toplu kılınan namazlar için yeterli ibadet alanını sağlayamamasıdır. Esnek mekan kurgusuyla bu sorun giderilmeye çalışılmıştır; kapalı ibadet alanının ve son cemaat yerinin yeterli olmadığı toplu namazlarda, kapalı ibadet alanının yan avluya bakan cephesindeki kapılar açılarak, yarı açık bir alan olan yan avlu ibadet mekanına dahil edilir ve aynı kotta kapalı ibadet alanı ile bütünleşmiş bir ibadet alanı oluşturulur. Buna ek olarak son cemaat yerinin arkasında kalan arka avlu da bu alana dahil olur. Bu alan bize yaklaşık olarak cami kapalı alanı da dahil olmak üzere 1700 kişilik toplu ibadet alanı sunmaktadır.
Alan kurgusunda önemsenen bir başka unsur da kamusal aktiviteler için gerekli kamusal alanın sağlanmasıdır. Önerilen projedeki yarı kapalı ve açık alanlar; bayram kutlamaları, iftar yemekleri ve sosyal aktiviteler için toplamda 1000 m2 lik kamusal alan sunmaktadır.

— Çizimler—